Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polska niepodległość – droga do wolności odbyła się w dniach 21-22 listopada 2015 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Konferencja została zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL pod opieką merytoryczną Zakładu Historii XIX w. Instytutu Historii UMCS w Lublinie.

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Prof. dr hab. Jan Lewandowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Małgorzata Willaume
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Ewa Maj
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Adam Bosiacki, prof. UW
Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Mirosław Szumiło
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objęli:

 • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Marszałek Województwa Lubelskiego,
 • Prezydent Miasta Lublin,
 • JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • JM Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Akademicki Klub Myśli Społeczno Politycznej „Vade Mecum” KUL.

Patronat medialny nad Wydarzeniem objęli:

 • Radio Lublin,
 • Radio eR,
 • Akademickie Radio Centrum UMCS,
 • Portal internetowy historia.org.pl,
 • TVP Historia,
 • TVP Lublin.

Organizację Wydarzenia wsparł Sponsor:

 • Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Nieodzowną częścią Konferencji były wykłady wygłoszone przez zaproszonych Gości Honorowych:

 • prof. dr hab. Jan Lewandowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska niepodległość 1918 na tle Europy Środkowo-Wschodniej. Fenomen czy prawidłowość?,
 • prof. dr hab. Ewa Maj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Stołeczność Lublina w roku 1918,
 • dr hab. Mirosław Szumiło, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polacy wobec władzy komunistycznej – typologia postaw.

Dodatkową atrakcją dla Uczestników i Gości było wspólne zwiedzanie z przewodnikiem Państwowego Muzeum na Majdanku, a także spotkanie integracyjne.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W pierwszej edycji wydarzenia wzięło udział ok. 60 osób reprezentujących 16 różnych podmiotów z całej Polski. W Konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi. Podczas Wydarzenia zaprezentowano ponad 30 prac z różnych dziedzin nauki.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość przygotowania rozdziałów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane.

IMG_1334
IMG_1336
IMG_1342
IMG_1394
IMG_1380
IMG_1374
IMG_1371
IMG_1363
IMG_1359
IMG_1352
IMG_1346
IMG_1398
IMG_1404
previous arrow
next arrow
IMG_1334
IMG_1336
IMG_1342
IMG_1394
IMG_1380
IMG_1374
IMG_1371
IMG_1363
IMG_1359
IMG_1352
IMG_1346
IMG_1398
IMG_1404
previous arrow
next arrow
Facebook