Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Dr Grzegorz Krzywiec
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, Polska Akademia Nauk
Dr Dorota Litwin-Lewandowska
Zakład Filozofii i Socjologii Polityki, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Ewa Ziółek
Katedra Historii XIX wieku, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
Dr Jolanta Załęczny
Muzeum Niepodległości w Warszawie, Akademia Humanistyczna w Pułtusku
Prof. dr hab. Ewa Maj
Zakład Myśli Politycznej, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab.Małgorzata Willaume
Zakład Historii XIX wieku i Dziejów Europy Wschodniej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Facebook