30 listopada 2018 roku w ECOTECH-COMPLES UMCS w Lublinie (ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin) odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polska niepodległość – droga do wolności. W Konferencji wzięło udział ponad 10 osób z 6 różnych jednostek naukowych.
Konferencję otworzył wykład plenarny prof. dr hab. Ewy Maj (Zakład Myśli Politycznej, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) pt.: Obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej: strategie niepodległościowe w prasie dla kobiet.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Wśród prezentacji znalazły się tematy dotyczące ważnych postaci odpowiedzialnych za niepodległość Polski, niepodległościowych organizacji oraz lokalnych aspektów walki o wolność. Przedstawiciele wielu dziedzin nauki podjęli próbę analizy polskiej drogi do wolności, czego owocem była aktualizacja wiedzy, integracja środowiska naukowego oraz promocja nauki. Konferencję zakończyła dyskusja uczestników na temat zaprezentowanych prac oraz całościowe podsumowanie spotkania.

IMG_4871
IMG_4883
IMG_4899
IMG_4900
IMG_4903
IMG_4932
IMG_4940
IMG_4951
IMG_4963
IMG_4977
IMG_4990
IMG_4996
IMG_4871
IMG_4883
IMG_4899
IMG_4900
IMG_4903
IMG_4932
IMG_4940
IMG_4951
IMG_4963
IMG_4977
IMG_4990
IMG_4996
previous arrow
next arrow

 
Komitet Naukowy:
• Dr Grzegorz Krzywiec, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, Polska Akademia
Nauk,
• Dr Dorota Litwin-Lewandowska, Zakład Filozofii i Socjologii Polityki, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• Dr hab. Ewa Ziółek, Katedra Historii XIX wieku, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
• Dr Jolanta Załęczny, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Akademia Humanistyczna w Pułtusku,
• Prof. dr hab. Ewa Maj, Zakład Myśli Politycznej, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
• Prof. dr hab. Małgorzata Willaume, Zakład Historii XIX wieku i Dziejów Europy Wschodniej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Organizatorzy:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego,
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Muzeum Niepodległości w Warszawie,
• Instytut Pamięci Narodowej.

Patronat Medialny:
• Magazyn Historyczny „Mówią Wieki”,
• Polskie Radio Lublin.

Facebook