Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Polska niepodległość
– droga do wolności
Lublin, 21-22 listopada 2015 r.

Szanowni Państwo!!!

11 listopada obchodzić będziemy 97. już rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Jak wiemy wolność i pokój zostały Polsce brutalnie odebrane po raz kolejny w 1939 roku wraz z rozpoczęciem II Wojny Światowej. Ostatecznie wolność odzyskana została dopiero po roku 1989. Jednak droga do wolności jaką przeszła Polska od 1918 r. do czasów nam współczesnych budzi wiele kontrowersji i rozbieżności zdań, mimo bogatych opracowań naukowych opisujących poszczególne etapy tej drogi. Warto zatem otworzyć dyskusję na temat polskiej drogi do wolności. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu możliwe będzie lepsze zrozumienie nie tylko polskiej historii, ale także otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej.

Konferencja Polska niepodległość – droga do wolności to inicjatywa realizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL pod opieką merytoryczną Zakładu Historii XIX w. Instytutu Historii UMCS w Lublinie. Celem tego wydarzenia jest integracja środowiska naukowego, ale przede wszystkim poważna dyskusja o polskiej niepodległości w naukowym gronie. Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz pasjonatów takich dziedzin nauki, jak:
nauki humanistyczne (np. historia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo),
nauki społeczne (np. politologia, nauki prawne, socjologia)

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień konferencyjnych. Na potrzeby dyskusji o polskiej niepodległości i drogi dochodzenia do niej oczekujemy zarówno na prace historyków opisujące okres od odzyskania wolności w 1918 r. do czasów współczesnych, ale także na analizy socjologiczne, czy politologiczne. Bardzo cenne będą również wystąpienia skupiające się na obrazie polskiej niepodległości przedstawionym na polu szeroko rozumianej kultury i sztuki. To przecież również dzięki wielu dziełom literackim, malarskim, czy sztukom teatralnym duch wolności przetrwał w społeczeństwie polskim, mimo wielu prób jego zdławienia.

Komitet Naukowy Konferencji swoją obecnością zaszczycili:

Prof. dr hab. Jan Lewandowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. Małgorzata Willaume
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Prof. dr hab. Ewa Maj
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr hab. Adam Bosiacki, prof. UW
Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr hab. Mirosław Szumiło
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Konferencja Polska niepodległość – droga do wolności to przede wszystkim:

• wyjątkowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa,
• tematyka obejmująca kwestie związane polską niepodległością i drogą dochodzenia do niej przez wiele pokoleń Polaków,
• interdyscyplinarne podejście do głównego tematu Konferencji pozwalające na szerokie spojrzenie na polską niepodległość, jej dzisiejsze oblicze, ale i przeszłość, oczami nie tylko historyków, ale także politologów, socjologów, czy ludzi kultury,
• studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, pasjonaci wielu dziedzin nauki z całej Polski,
• referaty, odczyty, prezentacje, postery,
• bardzo ciekawe wystąpienia zaproszonych Gości (więcej informacji w zakładce program),
• tematy wystąpień obejmujące różne dziedziny nauki,
• książka abstraktów,
• publikacja prac w formie rozdziału w monografii naukowej – 4 pkt. MNiSW,
• gwarancja ukazania się publikacji do 01.06.2016 r.,
• możliwość spotkania w gronie pasjonatów wielu dziedzin nauk humanistycznych i społecznych,
• wspólny wyjazd i zwiedzanie z przewodnikiem Państwowego Muzeum na Majdanku,
• profesjonalna organizacja i obsługa Konferencji,
• spotkanie integracyjne.

 

Z poważaniem,
Organizatorzy


Patronaty honorowe

 
 

Patronaty medialne

 
 

Sponsorzy