III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Polska niepodległość
– droga do wolności
Lublin, 10 listopada 2017 r.

• niepodległość Polski w oczach historyków, politologów, prawników, socjologów, czy ludzi kultury,
• studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, pasjonaci wielu dziedzin nauki z całej Polski,
• publikacja monografii naukowej – 5 pkt. MNiSW
(dotychczas opublikowane monografie dostępne są tutaj),
• spotkanie integracyjne
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

🎬 zobacz relację wideo z I edycji, kliknij play


Szanowni Państwo!

III Konferencja Polska niepodległość – droga do wolności odbędzie się 10 listopada 2017 r. Jest to kontynuacja inicjatywy realizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Celem tego wydarzenia jest integracja środowiska naukowego, ale przede wszystkim poważna dyskusja o polskiej niepodległości w naukowym gronie. Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz pasjonatów takich dziedzin nauki, jak:
nauki humanistyczne (np. historia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo),
nauki społeczne (np. politologia, nauki prawne, socjologia).

11 listopada obchodzić będziemy 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.

W swojej wielowiekowej historii Polska nieustannie borykała się z sytuacjami zagrożenia suwerenności lub też sensu stricto znajdowała się w stanie protektoratu i podległości. Pokazują to rozliczne przykłady z historii: Potop szwedzki, utrata niepodległości w 1795 roku czy II wojna światowa. Niektórzy badacze najnowszej historii Polski twierdzą, iż finalnie nasz kraj stał się w pełni wolny i niezależny dopiero w 1989 roku.

Pomimo bogatych opracowań naukowych opisujących poszczególne etapy drogi do wolności, refleksja naukowa nad tym niezwykle istotnym dla Obywateli naszego kraju zagadnieniem jest nadal niezbędna. Warto zatem ponownie otworzyć dyskusję w sugerowanej przez nas dziedzinie nauki. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu możliwe będzie lepsze zrozumienie nie tylko polskiej historii, ale także otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień konferencyjnych. Na potrzeby dyskusji o polskiej niepodległości i drogi dochodzenia do niej oczekujemy zarówno na prace historyków, ale także na analizy socjologiczne, czy politologiczne. Bardzo cenne będą również wystąpienia skupiające się na obrazie polskiej niepodległości przedstawionym na polu szeroko rozumianej kultury i sztuki. To przecież również dzięki wielu dziełom literackim, malarskim, czy sztukom teatralnym duch wolności przetrwał w społeczeństwie polskim, mimo wielu prób jego zdławienia.

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny


Organizator

 
 


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Facebook