III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Polska niepodległość
– droga do wolności

Lublin, 10 listopada 2017 r.

• niepodległość Polski w oczach historyków, politologów, prawników, socjologów, czy ludzi kultury,
• studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, pasjonaci wielu dziedzin nauki z całej Polski,
• publikacja monografii naukowej – 5 pkt. MNiSW
(dotychczas opublikowane monografie dostępne są tutaj),
• spotkanie integracyjne
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

🎬 zobacz relację wideo z I edycji, kliknij play


Szanowni Państwo!

III Konferencja Polska niepodległość – droga do wolności odbędzie się 10 listopada 2017 r. Tegoroczna edycja Konferencji poprzedza dzień Narodowego Święta Niepodległości i jest idealną okazją do ponownego otwarcia dyskusji w sugerowanej przez nas tematyce.

W swojej wielowiekowej historii Polska nieustannie borykała się z sytuacjami zagrożenia suwerenności lub też sensu stricto znajdowała się w stanie protektoratu i podległości. Pokazują to rozliczne przykłady z historii: Potop szwedzki, utrata niepodległości w 1795 roku czy II wojna światowa. Niektórzy badacze najnowszej historii Polski twierdzą, iż finalnie nasz kraj stał się w pełni wolny i niezależny dopiero w 1989 roku. Celem konferencji jest nie tylko integracja środowiska naukowego, ale przede wszystkim poważna dyskusja o polskiej niepodległości w naukowym gronie.


Swoją obecnością jako Gość Honorowy zaszczyci nas:
Prof. zw. dr hab. Ewa Maj: Źródłowe badanie drogi do niepodległości Polski: przykład egodokumentów
Kierownik Zakładu Myśli Politycznej, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe: historia polityczna, myśl polityczna, komunikowanie polityczne.

Polska droga do wolności jest bogata w interesujące fakty historyczne, a poszczególne etapy i wydarzenia pozostawiły ślad w kulturze, stanowiąc inspirację dla wielu dzieł literackich, muzycznych oraz ukazując drogę do wolności na przykładzie dzieł malarskich. Warto zatem ponownie otworzyć dyskusję w sugerowanych przez nas dziedzinach nauki. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu możliwe będzie lepsze zrozumienie nie tylko polskiej historii, ale także otaczającej nas rzeczywistości społeczno-politycznej.

Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz pasjonatów takich dziedzin nauki, jak:
nauki humanistyczne (np. historia, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo),
nauki społeczne (np. politologia, nauki prawne, socjologia).

Obecność kulturoznawców, literaturoznawców, politologów, prawników czy socjologów dopełni historyczną część Konferencji i umożliwi stworzenie całościowego obrazu dążenia Polski do niepodległości. Konferencja umożliwia przedstawienie swoich prac w formie wystąpienia ustnego, a także publikację rozdziału w monografii.

Serdecznie zapraszamy,
Komitet Organizacyjny


Organizator

 
 


Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Facebook