II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polska niepodległość – droga do wolności odbyła się dnia 19 listopada 2016 r. w Hotelu Campanile przy ul. Lubomelskiej 14-16 w Lublinie.
Konferencja została zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL pod opieką merytoryczną Zakładu Historii XIX w. Instytutu Historii UMCS w Lublinie.
Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Prof. dr hab. Jan Lewandowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Małgorzata Willaume
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. dr hab. Ewa Maj
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Mirosław Szumiło
Dyrektor Biura Badań Historycznych IPN, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Dr Dorota Litwin-Lewandowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Ewa Rzeczkowska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Patronat Honorowy nad Wydarzeniem objęli:

 • Marszałek Województwa Lubelskiego,
 • Prezydent Miasta Lublin,
 • Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich.

Patronat medialny nad Wydarzeniem objęli:

 • Radio Lublin,
 • Akademickie Radio Centrum UMCS,
 • Portal internetowy historia.org.pl,
 • TVP Historia,
 • TVP Lublin.

Organizację Wydarzenia wsparł Sponsor:

 • Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.

Nieodzowną częścią Konferencji były wykłady wygłoszone przez zaproszonych Gości Honorowych:

 • prof. dr hab. Jan Lewandowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Twórcy Niepodległej – romantycy czy pozytywiści?
 • prof. dr hab. Ewa Maj, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Prasa w procesie kształtowania niepodległości Polski.

Dodatkową atrakcją dla Uczestników i Gości było wspólne zwiedzanie z przewodnikiem Państwowego Muzeum na Majdanku, a także spotkanie integracyjne.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu wzięło udział ok. 30 osób reprezentujących różne podmioty naukowe z całej Polski. W Konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi. Podczas Wydarzenia zaprezentowano 15 prac z różnorodnych dziedzin nauki.

Uczestnicy Konferencji mieli możliwość przygotowania rozdziałów, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane.

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider
Facebook